Od dawna zastanawiamy się, czy nie trzeba przyjrzeć się Cuplikowi z nieco dalszej perspektywy?
Dokładne zdjęcie sateliarne prawdopodobnie wyjaśniłoby tę sprawę.
Centralne położenie Domu pod Cuplikiem również na kontynencie europejskim daje do myślenia.
Być może jest on środkiem czegoś na kształt Stoneheng lub leży wśród tajemniczych linii podobnych do rysunków na płaskowyżu Nasca?
Namawiamy satelity, by skierowały tutaj swe obiektywy...

                                                                                                        KSIĘGA GOŚCI